Projekti - LKNDZ

Projekti

IB – Behindertenhilfe

Starptautiskā federācija (IB) ar juridisko asociāciju (eV) un tās bezpeļņas organizācijas ir viens no galvenajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem Vācijā. IB sastāv no 12 asociācijām.

Lasīt vairāk

“Atbalsta konsultatīvais pakalpojums pārejas posmam no izglītības uz nodarbinātību”

Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" ir uzsākusi projekta"Atbalsta konsultatīvais pakalpojums pārejas posmam no izglītības uz nodarbinātību" īstenošanu.

Lasīt vairāk

“Not Patients, but Citizens with Rights – changing social care training to a human rights Based model using ECC”

Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" ir uzsākusi projekta   "Not Patients, but Citizens with Rights - changing social care training to a human rights Based model using ECC" (NPBCWR) īstenošanu.

Lasīt vairāk

Dzīves kvalitātes vērtēšanas metodoloģija

Pētījuma ietvaros tiek veikta ārvalstu dzīves kvalitātes novērtēšanas metodoloģiju identifikācija, atlase un apkopošana.

Lasīt vairāk

Kapacitātes stiprināšana

Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" īsteno Eiropas Sociālā fonda atbalstītu projektu, ar kura palīdzību tiek veicināta biedrības aktīva un kvalitātīva līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sociālās iekļaušanas jomā.

Lasīt vairāk

NEWSCAT

Projekta partneri vēlas sniegt atbalstu tūrisma profesionāļiem, lai varētu kvalitatīvi apmierināt cilvēku ar invaliditāti tūrisma pakalpojumu pieprasījumu.

Lasīt vairāk

Izpildes laiks Projekta nosaukums Apraksts Sponsors Summa
01.10.2014. - 30.09.2016. IB – Behindertenhilfe Starptautiskā federācija (IB) ar juridisko asociāciju (eV) un tās bezpeļņas organizācijas ir viens no galvenajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem Vācijā. IB sastāv no 12 asociācijām.
Lasīt vairāk
04.07.2018 - 30.10.2018. “Atbalsta konsultatīvais pakalpojums pārejas posmam no izglītības uz nodarbinātību” Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" ir uzsākusi projekta"Atbalsta konsultatīvais pakalpojums pārejas posmam no izglītības uz nodarbinātību" īstenošanu.
Lasīt vairāk
01.11.2012. - 31.10.2014. “Not Patients, but Citizens with Rights – changing social care training to a human rights Based model using ECC” Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" ir uzsākusi projekta   "Not Patients, but Citizens with Rights - changing social care training to a human rights Based model using ECC" (NPBCWR) īstenošanu.
Lasīt vairāk
2012.gada 19.decembrī Dzīves kvalitātes vērtēšanas metodoloģija Pētījuma ietvaros tiek veikta ārvalstu dzīves kvalitātes novērtēšanas metodoloģiju identifikācija, atlase un apkopošana.
Lasīt vairāk
Kapacitātes stiprināšana Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" īsteno Eiropas Sociālā fonda atbalstītu projektu, ar kura palīdzību tiek veicināta biedrības aktīva un kvalitātīva līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sociālās iekļaušanas jomā.
Lasīt vairāk
līdz 2019.gada vasarai NEWSCAT Projekta partneri vēlas sniegt atbalstu tūrisma profesionāļiem, lai varētu kvalitatīvi apmierināt cilvēku ar invaliditāti tūrisma pakalpojumu pieprasījumu.
Lasīt vairāk
no 01.01.2014. līdz 30.09.2015. “NVO fonda projekts” 2 Projekta mērķis ir izveidot un ieviest jaunu inovatīvu sociālo pakalpojumu - atbalsta pakalpojumu bērnu un jauniešu ar invaliditāti neatkarības veicināšanai, izstrādājot metodisko materiālu kopumu pakalpojuma sniegšanai.
Lasīt vairāk
"NVO fonds" 43 504,03 EUR
no 01.08.2013. līdz 31.12.2015 „NVO fonda” projekts Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” 14.08.2013 ir parakstījusi līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds”.
Lasīt vairāk
no 09.2010. līdz  08.2011. Projekts „Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā sociālās iekļaušanas jomā” Lai kvalitatīvi spētu iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā, ir jābūt pietiekamai, uz konkrētiem faktiem balstītai zināšanu bāzei.
Lasīt vairāk
no 2010.gada 4.oktobra līdz 2011.gada 1.septembrim. Līdzfinansējums projektam „Administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanas procesā sociālās iekļaušanas jomā” Saņemtais grants dod iespēju biedrībai līdzfinansēt projekta „Administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanas procesā sociālās iekļaušanas jomā” aktivitātes.
Lasīt vairāk
01.01.2012. - 31.12.2012. Projekts „Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” kapacitātes stiprināšana līdzdalībai sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti plānošanas un kvalitātes izvērtēšanas procesos” īstenošanu. Cilvēku ar invaliditāti vajadzībām atbilstoši, kvalitatīvi un uz cilvēku centrēti sociālie pakalpojumi ir viens no dzīves kvalitātes nodrošināšanas stūrakmeņiem.
Lasīt vairāk
2012. g. 16. - 26. jūnijs Programmas “Jaunatne darbībā” projekts “CIBO PER LA MENTE” Iespaidos dalās projekta dalībnieks Aleksis Sarma.
Lasīt vairāk
No 20. līdz 28.oktobrim LKNDz biedri piedalās Grundtvig darbnīcās Itālijā No 20. līdz 28.oktobrim divi LKNDz pārstāvji piedalījās „Grundtvig” darbnīcā „In digital medio stat virtus!” Itālija. Pasākumā kopumā piedalījās 24 dalībnieki no Igaunijas, Polijas, Slovākijas, Čehijas, Itālijas, Grieķijas, Spānij
Lasīt vairāk
Projekts “Nevis pacienti, bet pilsoņi ar tiesībām – izglītības sociālās aprūpes jomā pāreja uz cilvēktiesībās balstītu modeli, izmantojot ECC” Projekta aktivitātes ir vērstas uz cilvēktiesībās balstītu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu nodrošinājumu cilvēkiem ar invaliditāti Eiropas Savienībā.
Lasīt vairāk