"NVO fonda projekts" 2 - LKNDZ

“NVO fonda projekts” 2

Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” ar 2014.gada 01.janvāri uzsāk Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas” projekta „Jauna un inovatīva pakalpojuma attīstība bērnu un jauniešu ar invaliditāti neatkarības veicināšanai.” Īstenošanu.

Projekta mērķis ir izveidot un ieviest jaunu inovatīvu sociālo pakalpojumu – atbalsta pakalpojumu bērnu un jauniešu ar invaliditāti neatkarības veicināšanai, izstrādājot metodisko materiālu kopumu pakalpojuma sniegšanai, aprobējot un nodrošinot pakalpojumu 120 bērniem un jauniešiem ar invaliditāti.

Projekta mērķa grupa ir bērni un jaunieši ar invaliditāti, kā arī nevalstiskās organizācijas, kuras apvieno bērnus un jauniešus ar invaliditāti un viņu ģimenes.

Projekta īstenošanas rezultātā 120 bērni un jaunieši ar invaliditāti un viņu ģimenes būs guvušas praktiskus padomus, apguvušas iemaņas un saņēmušas detalizēti izstrādātas darbības programmas, kā veicināt bērna un jaunieša ar invaliditāti pašaprūpes prasmes, veicināt viņu praktisku līdzdalību ikdienas aktivitātēs, uzlabot komunikācijas prasmes un attīstīt maksimālu bērna/jaunieša ar invaliditāti patstāvību, tā veicinot bērna/jaunieša ar invaliditāti aktīvu dzīves pozīciju, līdz ar to mazinot sociālās atstumtības risku gan bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, gan ģimenei kopumā. Ģimeņu darbnīcās bērnu un jauniešu vecāki gūs praktiskas iemaņas pašiem izgatavot ikdienā nepieciešamos palīglīdzekļus.

Projekta metodoloģiskā bāze tiek izstrādāta Rīgā, pakalpojums bērniem un jauniešiem ar invaliditāti tiek sniegts visos plānošanas reģionos.

Projekta īstenošanas laika posms ir no 01.01.2014. līdz 30.09.2015.

Projektam piešķirtai programmas līdzfinansējums ir 43 504,03 EUR.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts.