Pakalpojumi - LKNDZ

Pakalpojumi

Dienas aprūpes centrs

Dienas aprūpes centra pakalpojuma galvenais mērķis ir nodrošināt pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem darba dienās.

Lasīt vairāk

Grupu māja

Grupu mājas (dzīvokļu) pakalpojuma galvenais mērķis ir nodrošināt  mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem

Lasīt vairāk

Individuālās sociālās rehabilitācijas pakalpojums.

Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas pakalpojums ir pasākumu kopums, kurš tiek plānos un īstenots atbilstoši konkrēta cilvēka ar funkcionēšanas traucējumiem individuālām vajadzībām un konstatētām sociālām problēmām.

Lasīt vairāk

Sveču darbnīca

Sveču darbnīca ir biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” sociālais projekts.

Lasīt vairāk