Līdzfinansējums projektam „Administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanas procesā sociālās iekļaušanas jomā” - LKNDZ

Līdzfinansējums projektam „Administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanas procesā sociālās iekļaušanas jomā”

Saņemtais grants dod iespēju biedrībai līdzfinansēt projekta „Administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanas procesā sociālās iekļaušanas jomā” aktivitātes.

Projekta ietvaros paredzēta plānošanas dokumentu sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu jomā analīzēšana un alternatīvā ziņojuma politikas veidotājiem par iepriekšminēto plānošanas dokumentu atbilstību ilgtermiņa plānošanas dokumentiem kvalitatīva izstrāde.Projekta īstenošanas laiks: no 2010.gada 4.oktobra līdz 2011.gada 1.septembrim.

„Projektu finansiāli atbalsta Sorosa fonds – Latvija Cilvēktiesību un sociālās integrācijas programmas ietvaros”. Plašāka informācija par Sorosa fonda – Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv