NEWSCAT - LKNDZ

NEWSCAT

Kas ir NEWSCAT?

Projekta partneri vēlas sniegt atbalstu tūrisma profesionāļiem, lai varētu kvalitatīvi apmierināt cilvēku ar invaliditāti tūrisma pakalpojumu pieprasījumu. Projekta ieviešanas laikā tiks izstrādāti rīki un metodoloģijas, lai uzlabotu tūrisma gidu un citu tūrisma nozares speciālistu prasmes un kompetenci sniegt profesionālu tūrisma pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenēm. Šis projekts ir izstrādāts apzinot situāciju, ka arvien pieaug to cilvēku ar dažāda veida un dažāda traucējumu smaguma pakāpēm skaits, kuri līdzvērtīgi ikvienam sabiedrības loceklim dodas un vēlas doties tūrisma ceļojumos. Līdz ar to tieši šobrīd ir svarīgi domāt par cilvēku individuālām vajadzībām pielāgotu vispārējās pieejamības tūrisma pakalpojumu attīstību.

Kādi ir mūsu mērķi?

Patiesībā, ievērojot neatkarīgas dzīves principus, pilnīgu iekļaušanu un pilnīgu līdzdalību (individualitāti, pašnoteikšanos, cieņu, apzinātu izvēli, iespēju piešķiršanu, elastīgumu), daudzi no šiem klientiem nevar būt vienkārši daļa no tūrisma grupas, kur klientu vajadzības tiek uzlūkotas standartizētā veidā. Līdz ar to pieaug pieprasījums pēc augstas kvalitātes pielāgotiem pakalpojumiem, kas atbilstu klientu ar funkcionāliem traucējumiem individuālajām vajadzībām. Tā rezultātā pieaug pieprasījums arī pēc profesionāļiem, kam ir pamatotas zināšanas par vietējiem resursiem un kuri spēj sadarboties klientiem ar funkcionāliem traucējumiem, piemērojot kopproduktu veidošanas principus un izstrādājot vispiemērotāko risinājumu viņu individuālajām vajadzībām.

Pirmā projekta partneru tikšanās

Sanāksmē partneri izveidoja kopīgu darba plānu, nodrošinot vienotu redzējumu par projektu un projektu vadības rīkiem, kā arī vienojās par atbildību sadalījumu projekta veiksmīgai īstenošanai. Projekta partneri, kuri pārstāv dažādas valstis dalījās ar idejām un labo prakse attiecībā uz pieejamu tūrismu. Kā viena no aktualitātēm tika izcelta zināšanu nepieciešamība tūrisma gidiem, kuri ikdienā sniedz tūrisma pakalpojumu cilvēkiem ar dažādām vajadzībām.  

Projekta partneru tikšanās Rīgā

Tikšanos partneriem organizējām LKNDz dienas aprūpes centrā, lai dotu iespēju tikties ar jauniešiem ar smagiem attīstības traucējumiem, kuri kopā ar saviem ģimenes locekļiem ir regulāri tūrisma pakalpojumu lietotāji. Esot LKNDz dienas centrā, protams, nevar paiet garām sveču darbnīcai. Pēc aktīva darba pie projekta devām iespēju mūsu kolēģiem izjust sveču gatavošanas relaksējošo atmosfēru.

Projektu ir plānots noslēgt 2019.gada vasarā. Tā rezultātā tūrisma profesionāļiem, uzņēmējiem un tūrisma jomas studentiem būs iespēja apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai nodrošinātu augstākā līmeņa servisu visiem klientiem, tādējādi paaugstinot sava uzņēmuma un personīgo konkurētspēju. 

Mums bija liels lepnums uzņemt pie sevis dažādu valstu pārstāvjus, lai parādītu Latvijas krāšņo rudeni, kā arī kopīgi apmeklētu tūristu un vietējo iemīļotas vietas, piemēram, baudīt saulrietu virs Rīgas jumtiem omulīgajā restorānā Herbārijs un apskatīt Vecrīgu Latvijas simtgades priekšvakarā. 

Lai viesi aizbrauktu no mums ne tikai ar brīnišķīgām atmiņām, dāvājām viņiem arī DOTTS darinātos dāvanu maisiņus ar tautu meitu un pašu darinātās sveces, kas tapa LKNDz dienas centra sveču darbnīcā.