Ziedot - LKNDZ

Ziedot

Ziedojot biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” darbībai, Jūs atbalstiet iekļaujošas sabiedrības attīstību Latvijā.

Jūsu ziedojums tiks izmantots, lai Latvijā attīstītu un nodrošinātu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, kā arī nodarbinātību sveču darbnīcā cilvēkiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem!

Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Lūdzam ziedot „Grupu mājas neatkarīgai dzīvei” izveidei!

Ziedotos līdzekļus mēs izlietosim mūsdienu skatījumam atbilstošas Grupu mājas izveidei cilvēkiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem, kuriem pilnvērtīgai dzīvei ikdienā ir nepieciešams liels atbalsts!

KĀ ZIEDOT:

Jūs varat veikt ziedojumu ar PayPal interneta pārskatījumu.

Lai veiktu pārskaitījumu, spiediet uz pogas “Donate”! Adrese ziedojumu pārskaitīšanai PayPal sistēmā ir lkndz@lkndz.lv

Jūs varat veikt ziedojumu ar pārskaitījumu uz biedrības bankas kontu.

Rekvizīti ziedojumiem:

Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi, Biedrība

Vienotais reģ. Nr.: 40008150439

Dīķa iela 1A, Rīga, LV 1004

Banka: AS „Swedbank”

Konta numurs LV36HABA0551043713971