IB - Behindertenhilfe - LKNDZ

IB – Behindertenhilfe

Starptautiskā federācija (IB) ar juridisko asociāciju (eV) un tās bezpeļņas organizācijas ir viens no galvenajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem Vācijā. IB sastāv no 12 asociācijām.
IB ir politiski un reliģiski neatkarīga organizācija un  kopš tās dibināšanas 1949.gadā ir izvirzījusi sev mērķi ” palīdzēt cilvēkiem attīstīt brīvību veidot savu dzīvi, lai atkal iekļautos sabiedrībā, uzņemtos personīgu atbildību un būt  aktīviem  sabiedrības locekļiem”,  “veicināt starptautisko sapratni un sadarbību”, “attīstot sabiedrībā balstītus pakalpojuma indivīdam un sabiedrībai.”
Viena no IB mērķa grupām ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā cilvēki ar garīga rakstura traucējumime. Organizācija ir attīstījusi plašu sabiedrībā balstītu pakalpojumu klāstu, lai nodrošinātu mājokļa pakalpojumus, nodarbinātības pakalpojumus, kā arī sniegtu atbalstu brīvā laika aktivitātēs.
‍Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” ir uzsākusi aktīvu sadarbību ar IB-Behindertenhilfe kopš 2014. gada.

Uzsākam jaunu projektu Dienas aprūpes centra metodiskam atbalstam

Ar 2014.gada 01.oktobri biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” uzsāk projekta
‘’Dienas aprūpes centra, konsultāciju un  atbalsta pakalpojuma izveidošana personām ar garīga rakstura, fiziskiem un kompleksiem funkcionāliem traucējumiem Rīgā, Latvijā” ( „Entwicklung und Aufbau einer Anlauf-, Beratungs- und Tagesstätte für Menschen mit geistigen, körperlichen, seelischen und Mehrfachbehinderungen in Riga/Lettland“) īstenošanu sadarbībā ar Vācijas partneriem – organizāciju IB-Behindertenhilfe. Projektu finanē organizācija Aktion Mensch. Projekts tiek īstenots no 01.10.2014. līdz 30.09.2016.

Vizīte pie Vācijas partneriem.

No 2014.gada 1. decembrim līdz 5. decembrim seši biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” biedri projekta ietvaros piedalījās mācību vizītē Vācijā. Vizītes laikā dalībniekiem bija iespēja gūt ieskatu, kā izmantot ikdienas darbā sajūtu istabu un uzzināt, kā iekārtot sajūtas istabu, gūt ieskatu aromterapijas teorijā, papildināt jau esošās zināšanas par uzvedības traucējumu korekciju, darbu ar klientu tuviniekiem. Mācību vizītes ietvaros bija iespēja piedalīties mozaīku darbnīcā un apgūt mozaīku veidošanas prasmes. Šīs prasmes tiks izmantotas lai organizētu jēgpilnas ikdienas aktivitātes Dienas aprūpes centra klientiem ar smagiem garīga rakstura un kompleksiem funkcionāliem traucējumiem. Vizītes laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar sociālā uzņēmuma darbību Oberursel pilsētā.