ECC sertifikāts - LKNDZ

ECC sertifikāts

ECC – Eiropas Aprūpes sertifikāts ir vienots Eiropas sertifikāts sociālās aprūpes jomā. Tas ir izveidots ar ES mūžizglītības programmas atbalstu un tiks sasaistīts ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru. Šobrīd sertifikātu  var iegūt sešpadsmit Eiropas Savienības valstīs. ECC pārvalda ECC valde – starptautiska aģentūru grupa, kura veicina ECC un izplatīšanu un veic kandidātu sertifikāciju. Sertifikāts ir izveidots, lai sekmētu vienota pamata izveidi aprūpes pakalpojumu kvalitātei visā Eiropā.

Lai saņemtu ECC, kandidātiem ir jānokārto ES standarta eksāmens, kurš sastāv no 96 jautājumiem, ar kuru palīdzību tiek pārbaudītas Pamata zināšanas Eiropas sociālās aprūpes jomā (Basic European Social Care Outcomes (BESCLO)). Eiropas aprūpes sertifikāts apliecina, ka kandidātam ir nepieciešamo zināšanu minimums, lai varētu droši strādāt sociālās aprūpes sektorā. Protams, dodoties strādāt uz citu valsti, iespējams, darbiniekam būs nepieciešama papildus apmācība uz vietas vai var tikt uzstādītas papildus kvalifikācijas prasības un var būt jāapliecina attiecīgās valsts valodas zināšanas.

Iegūt ECC ir viegli un tas ir pieejams ikvienam:

  • Kandidātam nav nepieciešama pieredze sociālās aprūpes jomā un kandidāts var nebūt darba attiecībās.
  • Kandidātam ir nepieciešamas pamata līmeņa prasmes tajā valodā, kurā eksāmens tiek kārtots, un kandidātam ir jābūt vismaz 16 gadus vecam.

Kas ir BESCLO?

BESCLO ir piedāvātais Pamata zināšanu kopums Eiropas sociālās aprūpes jomā. BESCLO ir vērsts uz pāreju no invaliditātes vecā, medicīniskā modeļa, uz cilvēktiesībām balstītu pieeju sociālajos pakalpojumos. BESCLO atbalsta jaunas domāšanas veidu, kuru nosaka ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām.

BESCLO aptver sociālajā aprūpē būtiskas tēmas, par kuru nozīmību partneri vienojās kopīgi izstrādājot Eiropas Aprūpes sertifikāta konceptu:

  • Sociālā darba vērtības;
  • Dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem, kuriem tiek sniegts atbalsts;
  • Darbs ar riska situācijām;
  • Izpratne par savu, kā aprūpes sniedzēja lomu;
  • Darba drošība;
  • Pozitīva komunikācija;
  • Kā atpazīt un reaģēt uz noliegumu un ļaunprātīgu izturēšanos;
  • Aprūpes darbinieka izaugsme.

Vēlaties iegūt Eiropas Aprūpes sertifikātu?

Ja Jūs esat ieinteresēts kandidāts, ieinteresēts darba devējs vai apmācību sniedzējs, kas vēlas iekļaut ECC savās izglītības programmās un vēlaties uzzināt, ko ECC varētu Jums sniegt, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu mājas lapu, vai sazinieties ar ECC savas valsts vadošo partneri, lai iegūtu papildus informāciju.

Plašāka informācija pieejama mājas lapā www.eccertificate.eu

Nacionālā pārstāvniecība Latvijā (ECC pilntiesīga valdes locekle):

Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi (LKNDz)

Robežu iela 6

Rīga, LV 1004

Telefons 26176901

inga.skestere@lkndz.lv