Sākumlapa - LKNDZ

Grupu māja sniedz iespējas cilvēkiem ar attīstības traucējumiem piedzīvot savu dzīvi

Kopā saziedoti

520 000 € no 2 000 000 €
Ziedot

Atbalsta plecs ne tikai cilvēkiem ar attīstības traucējumiem, bet arī to ģimenēm

Kopā saziedoti

520 000 € no 2 000 000 €
Ziedot

Palīdzi piepidīt sapni!

Kopā saziedoti

520 000 € no 2 000 000 €
Ziedot

Par mums

Doma par biedrības, kura pārstāv cilvēku ar īpašām vajadzībām intereses un vajadzības, popularizē neatkarīgas dzīves pamatprincipus un veicina sabiedrības veselīgu attīstību, dibināšanu nelielai, ar nepieciešamajām zināšanām un pieredzi apveltītai, aktīvu cilvēku grupai radās jau pirms vairākiem gadiem. Nepieciešamību pēc šādas biedrības noteica gan cilvēku ar īpašām vajadzībām iespējas (vai precīzāk sakot, ierobežojumi) dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, Latvijā gan ārvalstu pieredze, kur jau kopš 60-tiem, 70-tiem gadiem darbojas līdzīgas organizācijas (the movement for independent living). Aktuālās vajadzības ar iespējām sakrita tā, ka biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” tika dibināta 2009.gada 24.oktobrī.

Funkcijas

Popularizētu neatkarīgas dzīves iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un izglītotu sabiedrību par vietējā pašvaldībā balstītiem pakalpojumiem

Ietekmētu sabiedrības attieksmes maiņu un sekmētu sociālā modeļa iedzīvināšanu

Sekmētu politikas veidošanu un plānošanu cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā

Veiktu interešu aizstāvību un veicinātu neatkarīgu dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti, integrējot neatkarīgas dzīves principus rīcībpolitikas sfērās

Kas ir neatkarīga dzīve?

Neatkarīga dzīve cilvēkam ar invaliditāti nozīmē dzīvot tādu pašu dzīvi kā ikviens cits – cilvēkam ir iespēja pieņemt lēmumus, kas tieši ietekmē personīgo dzīvi, darīt visu, ko cilvēks pats ir izvēlējies, un būt ierobežotam tikai tik pat daudz cik ierobežots ir kaimiņš, kuram nav invaliditāte. Tas vienkārši nozīmē, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir iespēja dzīvot tādu pašu dzīvi, kādu pārējā sabiedrība uzskata par pašsaprotamu.

Pakalpojumi

Dienas aprūpes centrs

Dienas aprūpes centra pakalpojuma galvenais mērķis ir nodrošināt pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem darba dienās.

Lasīt vairāk

Grupu māja

Grupu mājas (dzīvokļu) pakalpojuma galvenais mērķis ir nodrošināt  mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem

Lasīt vairāk

Individuālās sociālās rehabilitācijas pakalpojums.

Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas pakalpojums ir pasākumu kopums, kurš tiek plānos un īstenots atbilstoši konkrēta cilvēka ar funkcionēšanas traucējumiem individuālām vajadzībām un konstatētām sociālām problēmām.

Lasīt vairāk

Facebook jaunumi

Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi

Kristīne Krišjāne

Daudzus gadu uzņēmums Narvesen iegādājas sveces no "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” biedrības jauniešiem, lai iepriecinātu un dotu gaismu saviem sadarbības partneriem.

Kristīne Krišjāne

Personāla daļas direktore
Narvesen | Caffeine