Dienas aprūpes centrs - LKNDZ

Dienas aprūpes centrs

Biedrības  „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” Dienas aprūpes centra pakalpojuma galvenais mērķis ir nodrošināt pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem darba dienās, dienas laikā jēgpilnas ikdienas aktivitātes, sociālo prasmju (iemaņu) saglabāšanu un   attīstīšanu, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nepieciešamības gadījumā aprūpi, izglītojošas un saturīgas brīvā laika aktivitātes, kā arī sniegt psihosociālu atbalstu.

Dienas aprūpes centra pakalpojums tiek sniegts: pilngadīgām personām ar smagiem vai dziļiem garīga rakstura, kā arī kompleksiem funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā personām ar izteiktām autiska spektra iezīmēm, zemām pašaprūpes spējām, zemu kognitīvo līmeni. Atsevišķos gadījumos pakalpojums tiek sniegts minētām personām no 16 gadu vecuma, kuras neapmeklē speciālās izglītības iestādes.

 

 

Pakalpojuma sniegšanas pamatprincipi:

 • Pakalpojums tiek sniegts izmantojot uz personu centrētu pieeju.
 • Tiek nodrošināts habilitācijas process.
 • Sniedzot pakalpojumu tiek izmantotas ergoterapijas metodes.
 • Tiek veicināta klientu ar smagiem un kompleksiem funkcionāliem traucējumiem aktīva nodarbinātība.
 • Neatkarīgas dzīves prasmju veicināšana – klientu pašaprūpes prasmju attīstīšana un nostiprināšana.
 • Alternatīvās komunikācijas metožu aktīva izmantošana.
 • Klientu piederīgo aktīva iesaiste pakalpojuma satura plānošanā un īstenošanā.

Biedrības  „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” Dienas aprūpes centra pakalpojuma galvenie uzdevumi ir:

 • nodrošināt jēgpilnas ikdienas aktivitātes;
 • veicināt klientu pašaprūpes prasmju attīstību un/vai saglabāšanu;
 • veicināt klientu komunikācijas un sociālās mijiedarbības spējas;
 • veicināt klientu sociālo prasmju attīstību;
 • veicināt klientu kognitīvo spēju attīstību;
 • nodrošināt pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu;
 • sniegt psihosociālu atbalstu;
 • nodrošināt individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
 • sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām vai nevalstiskām organizācijām, kā arī veikt citus Dienas aprūpes centra pakalpojuma mērķiem atbilstošus uzdevumus;
 • sniegt atbalsta pakalpojumu (konsultācijas) ģimenes locekļiem / tuviniekiem.

Dienas aprūpes centra pakalpojumu līdz 18 personām dienā finansē Rīgas pilsētas pašvaldība ar valsts līdzfinansējumu. Pakalpojumu saņēmēji līdzfinansē ēdināšanu.

Dienas aprūpes centra pakalpojuma adrese: Imantas 8. Līnija 1 korpuss 3.

Dienas aprūpes centra darba laiks: pirmdiena līdz ceturtdiena 8.00-19.00, piektdiena 8.00 – 18.00.
Dienas aprūpes centra vadītājas Ingas Šķesteres pieņemšanas laiks: otrdiena un ceturtdiena 9.00 – 17.00 (iepriekš piesakoties).

Ja Jums ir nepieciešama Dienas aprūpes centra pakalpojums, lūdzam sazināties : e-pasts: inga.skestere@lkndz.lv, tālr. 26176901.Papildus informācija pieejama Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā: https://ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/socialie-pakalpojumi-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem.html