Individuālās sociālās rehabilitācijas pakalpojums. - LKNDZ

Individuālās sociālās rehabilitācijas pakalpojums.

Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas pakalpojums ir pasākumu
kopums, kurš tiek plānos un īstenots atbilstoši konkrēta cilvēka ar
funkcionēšanas traucējumiem individuālām vajadzībām un konstatētām
sociālām problēmām. Pasākumu kopums var būt dažādu speciālistu
konsultācijas, dažādas aktivitātes un psihosociāls atbalsts.
Pakalpojums, kurš tiek nodrošināts šobrīd, ietver atbalsta personas
pakalpojumu brīvdienās un svētku dienās. Tas dod iespēju cilvēkam pilnībā
iekļauties sabiedrībā, apmeklēt dažādus pasākumus un patīkami pavadīt
brīvdienas atbilstoši interesēm. Atbalsta persona palīdz arī ar veikala
apmeklējumu un ikdienas mājas darbu veikšanu.
Darba dienās programmas ietvaros tiek nodrošināts nodarbinātības un
socializēšanās atbalsta pakalpojums, kas ietver ikdienas un nodarbinātības
aktivitātes. Tas palīdz cilvēkam piepildīt dienu ar jēgpilnām un produktīvām
aktivitātēm, kuru īstenošanas laikā tiek apgūtas jaunas un pilnveidotas jau
esošās prasmes. Vienlaikus tiek nodrošināta psihosociāla atbalsta sniegšana,
individuāla asistēšana un izglītošana, nepieciešamības gadījumā arī aprūpe.