Uzņemam Baltijas Sociālā darba vasaras skolas dalībniekus - LKNDZ

Uzņemam Baltijas Sociālā darba vasaras skolas dalībniekus

Biedrības Dienas aprūpes centra pakalpojumā viesojas 11-tās Baltijas Sociālā darba vasaras skolas dalībnieki no Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Igaunijas un Latvijas. Stāstījām par darba metodēm, kuras izmantojam sniedzot dienas nodarbinātības pakalpojumu cilvēkiem ar smagiem intelektuālās attīstības traucējumiem. Uzsvērām dažādu jomu speciālistu sadarbības nozīmi kvalitatīva rezultāta sasniegšanā un dalījāmies ar pakalpojuma sniegšanas procesā integrētajām, Latvijas situācijai, inovatīvajām pieejām.