Šonedēļ ( )biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi pārstāvji piedalījās otrajā Erasmus+ projekta “Break… - LKNDZ

Šonedēļ ( )biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi pārstāvji piedalījās otrajā Erasmus+ projekta “Break…

Šonedēļ ( 26.09.-30.09.2022.)biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi pārstāvji piedalījās otrajā Erasmus+ projekta “Break Out” tikšanās reizē. Šajā reizē kopā sabraucām pie kolēģiem saulainajā un joprojām karstajā Kiprā.
Erasmus+ projektu īpašā pievienotā vērtība ir iespēja mācīties un apmainīties ar pieredzi ar nevalstiskajām organizācijām no dažādām valstīm. “Break Out” projekta īstenošanā piedalās organizācijas no Kipras, Latvijas, Vācijas un Beļģijas. Projekta mērķis ir adaptēt un izmēģināt pārejas posma (no skolas vecumposma uz pieaugušu cilvēku dzīvi) atbalsta programmu jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Programmas pieeja ir interesanta, jo tā ir vērsta uz personas talantu atklāšanu, to izpēti un attīstību.
Nedēļas laikā projekta dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar sabiedrībā balstītiem atbalsta pakalpojumiem personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem un autiska spektra traucējumiem Limasolā. Vienmēr ir ļoti vērtīgi uzzināt, kā citās valstīts tiek plānoti un veidoti Grupu dzīvokļu pakalpojumi, kādi uzsvari tiek likti, sniedzot Dienas nodarbinātības pakalpojumus, kādas darba metodes tiek izmantotas, lai īstenotu dzīvē cilvēku ar smagiem attīstības traucējumiem iespējas būt daļai no sabiedrības.