Šodien Maltā sākas Eiropas pakalpojumu sniedzēju asociācijas cilvēkiem ar invaliditāti (EASPD) konference “Dzīves kvalitāte… - LKNDZ

Šodien Maltā sākas Eiropas pakalpojumu sniedzēju asociācijas cilvēkiem ar invaliditāti (EASPD) konference “Dzīves kvalitāte…

Šodien Maltā sākas Eiropas pakalpojumu sniedzēju asociācijas cilvēkiem ar invaliditāti (EASPD) konference “Dzīves kvalitāte un atbalsta pakalpojumi: no vārdiem pie darbiem”, kurā piedalās “Latvijas Kustības par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja Inga Šķestre un valdes locekle Tamāra Vahļina. Konferences mērķis ir iedvesmot pakalpojumu sniedzējus, lai savā ikdienas darbā ieviestu mūsdienīgus pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas instrumentus. Novērtēšanas fokusam jābūt vērstam uz atbalsta pakalpojumu saņēmēju dzīves kvalitāti. Tomēr ne mazāk svarīgs jautājums ir – kas ir pakalpojumu kvalitāte, pakalpojumu loma cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanā un kā nepazaudēt pakalpojumu būtību daudzo birokrātisko prasību jūrā? Joprojām daudzās valstīs ir aktuāls jautājums par skatījuma maiņu no aprūpes uz atbalsta sniegšanu, cilvēka tiesībām būt noteicējam par savu dzīvi. Arī tad, ja cilvēkam ir ļoti smagi funkcionēšans ierobežojumi.
EASPD apvieno vairāk kā 20000 pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzējus no 41 valsts un “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” ir EASPD dalīborganizācija.