10 gadi, kopš Eiropas Savienībā tiek īstenotas koordinētas aktivitātes deinstitucionalizācijas (DI) īstenošanai - LKNDZ

10 gadi, kopš Eiropas Savienībā tiek īstenotas koordinētas aktivitātes deinstitucionalizācijas (DI) īstenošanai

Atsaucoties Eiropas Komisijas uzaicinājumam, biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja Inga Šķestere un valdes locekle Tamāra Vahļina, 16.janvārī piedalījās EK organizētā konferencē “Towards Inclusion”. Viens no konferences organizēšanas iemesliem – šogad tiek atzīmēti 10 gadi, kopš Eiropas Savienībā tiek īstenotas koordinētas aktivitātes deinstitucionalizācijas (DI) īstenošanai.

Konferences ievadrunā V.Špidla uzsvēra, ka deinstitucionalizācija nav stāsts par naudu. Finanses ir svarīgas, bet izmaiņas Eiropas valstīs netiek īstenotas, lai ietaupītu naudu. Tās tiek īstenotas, lai nodrošinātu iespēju cilvēkiem dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.
Konferences laikā Eiropas Komisāre vienlīdzības jautājumos uzsvēra, ka ir jāturpina darbs, ko Eiropas Komisija ir uzsākusi. Komisāre atgādināja, ka institucionālā aprūpe ir pretstatījums normālai dzīvei sabiedrībā un katram ES finansējuma centam ir jābūt izlietotam neatkarīgas dzīves nodrošināšanai.
Vairākkārt tika uzsvērts, ka deinstitucionalizācijas process ir tikai sākums.
Visas konferences gaitā daudzkārt tika akcentēts, ka ir jāpārtrauc cilvēku ievietošana institūcijās, un to var izdarīt tikai, izveidojot alternatīvu sabiedrībā balstītu pakalpojumu sistēmu. Valstīm ir jābūt ļoti skaidrai vīzijai, kurā cilvēks ir augstākā vērtība.
Tika uzsvērts, ka ir jābūt stingrai politiskajai gribai, kura būtu zināšanās balstīta. Ja tādas trūkst, tad institucionālā vide bieži tiek atainota kā vide, kura ir cilvēkiem it kā drošākā un piemērotākā.