LKNDz tiekas ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem - LKNDZ

LKNDz tiekas ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem

LKNDz valdes priekšsēdētāja piedalās Eiropas Komisijas pārstāvju tikšanās reizē ar nevalstiskajām organizācijām EK faktu izpētes misijas ietvaros. Diskusijas laikā uzsvērām problēmjautājumus saistībā ar deinstitucionalizācijas projektu Latvijā, transinstitucionalizāciju (cilvēku pārvietošanu no vienas institūcijas uz citu), pakalpojumu neapmierinošo attīstību cilvēkiem ar smagiem attīstības traucējumiem, agrīnās intervences pakalpojumu neesamību, problēmām veselības aprūpes nodrošināšanā u.c.