LKNDz prezentē Latvijas situāciju - LKNDZ

LKNDz prezentē Latvijas situāciju

“Latvijas Kustības par neatkarīgu dzīvi” (LKNDz) priekšsēdētāja Inga Šķestere 12.septembrī Briselē piedalījās Eiropas Pakalpojumu Sniedzēju Cilvēkiem ar Invaliditāti Asociācijas (EASPD) organizētā seminārā, kurā tika prezentēts EASPD ziņojums par Eiropas Semestra īstenošanu “Atbalsta pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti ES: realitātes pārbaude”.

Ziņojums vērš uzmanību uz situāciju Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Francijā, Grieķijā, Latvijā, Rumānijā un Spānijā. Ziņojuma sadaļu par situāciju Latvijā, sadarbībā ar EASPD sagatavoja “Latvijas Kustības par neatkarīgu dzīvi” un tā tika prezentēta pasākumā. Seminārā piedalījās vairāki Eiropas Komisijas pārstāvji, kuri iepazinās ar ziņojumā uzsvērtajiem izaicinājumiem un rekomendācijām. Ceram, ka ziņojumā akcentētais varētu palīdzēt politikas plānotājiem un īstenotājiem domāt par nepieciešamām darbībām, lai vienlīdzīgas iespējas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā kļūtu par realitāti arī cilvēkiem ar smagiem attīstības traucējumiem.

https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Publication/eu_semester_report_2019_electronic_version_compressed_0.pdf?fbclid=IwAR1wRsznZzV9YRIqv0Ii8Ra5wSoHKS-b1Dl6ugGxUxNWEUWdeiOVQrUg4kE