lat eng rus
Piektdiena, 01. jūlijs, vārda dienas svin: Imants, Rimants, Ingars, Intar...

 

Par mumsAktualitātes
Kontakti
Iespējas
Ziedot
Neatkarīga dzīve
Projekti
"NVO fonda" projekts
"NVO fonda" projekts2
NPBCWR
Kapacitātes stiprināšana
Dzīves kvalitātes vērtēšanas metodoloģija
NEWSCAT
Darbība EASPD
IB-Behindertenhilfe
ECC sertifikāts
Informatīvie resursi
Grupu dzīvokļi
Dienas centrs
SVEČU DARBNĪCA
Pārejas posms
Fotogalerija
Privātuma politika
Ieeja biedriem:
 

Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” 30.augustā Rīgā organizē projekta noslēguma - izvērtēsanas pasākumu „Neatkarīga dzīve cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem – no stratēģijas līdz rīcībai”. Uz noslēgumu pasākumu ir aicināti nevalstisko organizāciju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, lai vienotos par kopīgu rīcības plānu kvalitatīvu sociālo pakalpojumu nodrošinājuma cilvēkiem ar invaliditāti īstenošanai dzīvē. 
  


Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” 19.augustā Liepājā organizē otro reģionālo semināru/diskusiju „Sadarbības iespējas cilvēku ar invaliditāti vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu attīstībai Latvijā”. Uz semināru/diskusiju ir aicināti  sociālās politikas īstenotāji, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji no Kurzemes reģiona, lai meklētu iespējamos sadarbības modeļus, kā dzīvē īstenot plānošanas dokumentos ietvertos uzstādījumus par kvalitatīvu sociālo pakalpojumu nodrošinājumu cilvēkiem ar invaliditāti.
 

4.jūlijā Līvānos notika pirmā reģionālā diskusija/seminārs „Sadarbības iespējas cilvēku ar invaliditāti vajadzībām atbilstošu sociālo pakopojumu attīstībai Latvijā”. Diskusija tika organizēta, lai informētu reģionālā līmenī par biedrības īstenoto projektu un tā rezultātiem - plānošanas dokumentu analīzi, izstrādātiem ziņojumiem un rekomendācijām, īpašu uzmanību vēršot uz cilvēku ar invaliditāti vajadzību ietvērumu reģionālajos plānošanas dokumentos; aktualizētu pašvaldībā balstītu pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti attīstības nepieciešamību plānošanas reģionos un iniciētu turpmāko sadarbību ar vietējā līmeņa rīcībpolitikas plānotājiem un ieviesējiem. 
  

Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” organizē diskusiju „Cilvēks pirmajā vietā” – no plānošanas dokumentiem līdz realitātei”, kura notiks 15.jūnijā plkst. 15.00 ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, Sarunu istabā. Uz diskusiju ir aicināti gan politikas plānotāji, gan sociālās politikas īstenotāji, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai meklētu iespējamos sadarbības modeļus, kā dzīvē īstenot valsts plānošanas dokumentos ietvertos uzstādījumus.  

Biedrības „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” darbības pamatā ir cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem interešu aizstāvība un līdzdalība sociālās iekļaušanas politikas plānošanas izstrādē un ieviešanā. Interešu aizstāvības un sabiedrības līdzdalības funkciju biedrībā īsteno Stratēģiskā padome,

·         aktualizējot problēmas;

·         piedāvājot problēmu risināšanas alternatīvas;

·         veicot sociālo kontroli;

·         izplatot zināšanas un iemaņas, nododot pieredzi;

·         mainot attieksmes;

·         ietekmējot varu, lai izraisītu pārmaiņas varas attieksmē pret izvirzīto problēmu;

·         veicinot sadarbību dažādos līmeņos, lai problēmas aktualizēšanā un risināšanā iesaistītu gan ieinteresētās organizācijas, gan institūcijas, gan indivīdus.

Stratēģiskā padome ir izstrādājusi Līdzdalības stratēģiju 2020, kurā ir definētas prioritārās biedrības darbības jomas, kā arī vsas interešu jomas.
Seminārs "politikas plānošanas procesi - ietekmes un līdzdalības iespējas"

  
 26. un 27. martā biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” biedri un atbalstītāji tikās seminārā „Politikas plānošanas procesi – ietekmes un līdzdalības iespējas”. Semināra dalībniekiem bija iespēja gūt ieskatu politikas plānošanas procesos, diskutēt un apzināt iespējas ietekmēt politikas plānošanas procesus sociālās iekļaušanas jomā, kā arī gūt praktiskas iemaņas „atzinumu” izstrādē. Semināra otra puse tika veltīta Stratēģiskās sadarbības padomes izveidei, kura turpmāk koordinēs biedrības sadarbību ar politikas plānotājiem un lēmumu pieņēmējiem. Tiks definēti turpmākie stratēģiskās sadarbības virzieni nākamajiem gadiem, kā arī tika plānotas konkrētas aktivitātes definēto virzienu īstenošanai. Balstoties uz definētajiem sadarbības virzieniem, tiks izstrādāta biedrības stratēģija interešu aizstāvībai, kurai savukārt tiks papildināta ar jau konkretizētu rīcības plānu. Tas palīdzēs biedrībai konstruktīvāk sadarboties ar politikas plānotājiem un īstenotājiem.

  Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” īstenojot Eiropas Sociālā fonda, Latvijas  valsts  un Sorosa fonda Latvija  finansiāli atbalstītu projektu ir veikusi  ilgtermiņa plānošanas dokumentu un politikas plānošanas dokumentu sociālajā jomā analīzi, vērtējot cilvēku ar invaliditāti vajadzību atspoguļojumu, kā arī plānošanas dokumentu savstarpējo sasaisti. 
Projekts „Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā sociālās iekļaušanas jomā”.

 
Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" īsteno Eiropas Sociālā fonda atbalstītu projektu, ar kura palīdzību tiek veicināta biedrības aktīva un kvalitātīva līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sociālās iekļaušanas jomā. Projekta īstenošanas laikā tiek veicināta uz zināšanām balstīta sadarbības modeļa izveide starp biedrību un rīcības politikas plānotājiem. projekts tiek īstenots laika periodā no 2010. gada septembra līdz 2011. gada augustam.

„93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”


 
 
E-līdzdalības platforma
Sociālie pakalpojumi
Anketa sociālo pakalpojumu izvērtējumam
Nejaušs foto
AktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesAktualitātesProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiProjektiFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaFotogalerijaSākumsSākumsSākumsSākumsCēsis 2011Cēsis 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Madona 2011Sigulda 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Rīga 2011Kapacitātes stiprināšanaDzīves kvalitātes vērtēšanas metodoloģijaNPBCWRNPBCWRNPBCWRNPBCWRSVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCASVEČU DARBNĪCANEWSCATNEWSCAT
Jautājums:
Kāds ir Tavs viedoklis par valstī uzsākto deinstitucionalizācijas procesu?
Atbildēt!
 
Šī mājas lapa ir veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ EIROPAS SAVIENĪBA
Copyright © 2010.Visas tiesības aizsargātas.
Izstrāde MB Studija. »