Informatīvā bāze » Starptautiskie dokumenti

NosaukumsApraksts
ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām
2013.12.26
2010.gada 31.martā Latvijā ir stājusies spēkā ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Līdz ar to  Latvija ir pievienojusies tām demokrātijas valstīm, kuras vistiešākajā veidā apņemas nodrošināt, lai personas varētu pilnībā un vienlīdzīgi izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības bez jebkādas diskriminācijas invaliditātes dēļ. Jāuzsver, ka konvencija nenosaka nekādas jaunas cilvēktiesības, bet tās mērķis ir panākt esošo tiesību mehānismu efektīvu izmantošanu personu ar invaliditāti tiesību aizsardzībai un īstenošanai. Konvencija aicina uz nediskriminējošu attieksmi un vienlīdzīgu, taisnīgu pieeju visās dzīves jomās – izglītībā, veselības aprūpē, darbavietā, ģimenes dzīvē, kultūras un sporta pasākumos, kā arī piedaloties politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. Skatīt vairāk...
Šī „e-Līdzdalības platforma” ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu, projekta „Atbalsts biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” darbībai – solis uz stiprāku pilsonisko sabiedrību” ietvaros. Par „e-Līdzdalības platformas” saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org
© 2013 Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi. Visas tiesības paturētas. »