Interešu aizstāvība » Sociālo pakalpojumu attīstibas padome

Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēde 02.02.2015. 2015.03.03
Kārtējā Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē tika skatīts jautājums par izstrādes stadijā esošo Latvijas situācijai atbilstošu  Deinstitucionalizācijas modeli. Kaut arī modelim vajadzēja būt izstrādātam jau 2014.gada novembra mēnesī, tomēr joprojām piedāvātā redakcija ir vairāk uzskatāma par dokumenta sākuma versiju. LKNDz ir sniegusi savu viedokli par dokumentu un uzskata, ka dokuments ir nepilnīgs un nav vērtējams kā modelis, bet vairāk kā dažādu aktivitāšu apkopojums. LKNDz nepiekrīt virknei dokumentā ietverto uzstādījumu un uzskata, ka esošais piedāvājums neveicinās deinstitucionalizācijas procesu Latvijā.
Skatīt vairāk...
Šī „e-Līdzdalības platforma” ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu, projekta „Atbalsts biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” darbībai – solis uz stiprāku pilsonisko sabiedrību” ietvaros. Par „e-Līdzdalības platformas” saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org
© 2013 Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi. Visas tiesības paturētas. »