Informatīvā bāze » Politikas plānošanas dokumenti

NosaukumsApraksts
ANO Konvencijas īstenošanas pamatnostādnes
2013.12.26
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gada ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts septiņiem gadiem un nosaka galvenos mērķus, pamatprincipus, rīcības virzienus un sasniedzamos rezultātus Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanai. Pamatnostādņu mērķi un veicamie uzdevumi ir virzīti uz to, lai veicinātu personu ar invaliditāti pamattiesību un pamatbrīvību nodrošināšanu.
  Skatīt vairāk...
Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai
2013.12.26
Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam ir izstrādātas, lai iezīmētu turpmākos sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības virzienus, uzlabotu sociālo pakalpojumu pieejamību, paaugstinātu to kvalitāti un nodrošinātu efektīvu pārvaldību.
  Skatīt vairāk...
Šī „e-Līdzdalības platforma” ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu, projekta „Atbalsts biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” darbībai – solis uz stiprāku pilsonisko sabiedrību” ietvaros. Par „e-Līdzdalības platformas” saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org
© 2013 Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi. Visas tiesības paturētas. »