Informatīvā bāze » Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumi nr.942

Ministru kabineta noteikumi nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” nosaka kārtību, kādā personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no piecu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti piešķir asistenta pakalpojumu pašvaldībā; prasības asistentam, kas sniedz asistenta pakalpojumu pašvaldībā; kritērijus atzinuma sniegšanai par asistenta pakalpojuma nepieciešamību; kritērijus asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai; asistenta pakalpojumam nepieciešamā valsts budžeta finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību.
104.9 K
MK noteikumi nr.942
Šī „e-Līdzdalības platforma” ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu, projekta „Atbalsts biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” darbībai – solis uz stiprāku pilsonisko sabiedrību” ietvaros. Par „e-Līdzdalības platformas” saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org
© 2013 Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi. Visas tiesības paturētas. »