Interešu aizstāvība » Ministriju darba grupas

Pabeigts darbs LR Labklājības ministrijas darba grupā "Pamatnostādņu sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam" izstrādei. Tiek apzināta iespēja līdzdarboties deinstitucionalizācijas plānu izstrādē.
Šī „e-Līdzdalības platforma” ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu, projekta „Atbalsts biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” darbībai – solis uz stiprāku pilsonisko sabiedrību” ietvaros. Par „e-Līdzdalības platformas” saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org
© 2013 Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi. Visas tiesības paturētas. »