Informatīvā bāze » LR Likumi

Invaliditātes likums

Invaliditātes  likums nosaka kārtību, kādā veicama prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīze, kā arī invaliditātes riska un invaliditātes seku mazināšanai nepieciešamos atbalsta pasākumus. Likums nosaka dalījumu trīs invaliditātes grupās, sasaistot to ar darbspēju zaudējumu. Personām līdz 18 gadu vecumam invaliditāti nosaka bez iedalījuma grupās. Personai ir iespējams noteikt arī prognozējamu invaliditāti uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

Cilvēkiem ar invaliditāti likums no 2013.gada 1.janvāra paredz tiesības uz valsts apmaksāta asistenta pakalpojumu uz laiku līdz 40 stundām nedēļā, bet cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem būs iespēja saņemt valsts apmaksātu surdotulka palīdzību 10 stundas mēnesī saskarsmes nodrošināšanai.

Invaliditātes likums paredz arī citus atbalsta pasākumus.


 
72.5 K
Invaliditātes likums
Šī „e-Līdzdalības platforma” ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu, projekta „Atbalsts biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” darbībai – solis uz stiprāku pilsonisko sabiedrību” ietvaros. Par „e-Līdzdalības platformas” saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org
© 2013 Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi. Visas tiesības paturētas. »