Interešu aizstāvība

Labklājības ministrijas sanāksme ar personu ar invaliditāti pārstāvošām biedrībām 2014.02.11

29.01.2014. "Latvijas Kustības par neatkarīgu dzīvi" deleģētā pārstāve D.Rituma piedalījās Labklājības ministrijas rīkotā sanāksmē ar personu ar invaliditāti pārstāvošām biedrībām, lai diskutētu par aktuāliem jautājumiem cilvēku ar invaliditāti tiesību jomā.

  Skatīt vairāk...
Atzinums par IeM dokumenta projektu 2013.12.16
Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”  ir izvērtējusi dokumenta projektu „Kārtība, kādā policija noskaidro, vai bērnam ir īpašas vajadzības, un pieaicina kompetentu speciālistu, kā arī kārtība, kādā policija nodrošina apstākļus bērna ar īpašo vajadzību apmierināšanai” un sniegusi atzinumu par minētā dokumenta projektu.
  Skatīt vairāk...
Šī „e-Līdzdalības platforma” ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu, projekta „Atbalsts biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” darbībai – solis uz stiprāku pilsonisko sabiedrību” ietvaros. Par „e-Līdzdalības platformas” saturu atbild biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org
© 2013 Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi. Visas tiesības paturētas. »